Algemene gegevens
Postadres Senioren Orkest Buchestelle, Houtwerf 30, 5281 KX Boxtel
Kamer van Koophandel 17183895
Bankrekening nummer RABO bank NL 79 RABO 0116053895
Repetitielocatie Muziekhuis Boxtel, Passage Riche 4, 5281 GB Boxtel
Repetitietijd Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Bestuur Buchestelle
Voorzitter Paul Hermans 06 -518 149 16 ppjhermans@ziggo.nl
Secretaris Doortje van Griensven 06 - 522 849 17 doobroe@gmail.com
Penningmeester Wim Tiellemans 06 - 835 575 38 wim.tiellemans@gmail.com
Algemeen lid Ben Toonen 06 - 231 575 58 benenels@gmail.com
Algemeen lid Antoon Voermans 0411- 688 175 antoonvoermans@ziggo.nl